BAR-MİTZVA TÖRENİ

Yahudi dini ve kültürünün en temel, en anlamlı geleneklerinden biri olan Bar-Mitzva töreni bilindiği üzere çocuğun ergenliğe geçişinin kutsanmasıdır. Toplumumuzda uzun yıllar Tefilin, Pazartesi veya Perşembe günleri ailenin çok yakın çevresinin katılımlarıyla sinagogda daha mütevazı bir kutlama ile Şabat günleri yapılan Bar-Mitzva ise daha büyük bir sinagogda tüm dostlarımızın davetli oldukları görkemli bir şekilde yapılırdı. Tören, sinagoglarımızda oluşturulan salonlarda verilen seuda ile sonlanırdı.  Dileyen aynı gece keyfince sevdikleriyle bu anlamlı olayı kutlardı.
Ancak gerek yaşadığımız ekonomik kriz, gerekse artan güncel koşuşturmalar hayatımızda bazı değişikliklere neden oldu.  Aile bireylerini ve sevdiklerini bir araya getiren Şabat sabahları gerçekleşen Bar-Mitzva kutlamasının artık yapılmaması yeni hayat uyarlamalarımız arasına girdi.
Bar-Mitzva törenlerinin azalmasında diğer bir etken de değişen trendler. Örneğin, birçok aile büyük bir kutlama yerine ailece yurt dışına yapılacak olan bir seyahati tercih ediyor.

Nedir Bar-Mitzva?
13 yaşını tamamlayan her erkek çocuğunun kendi sorumluklarının bilincine erdiği düşüncesiyle Tefilin törenini takip eden Şabat günlerinin birinde yapılan Bar-Mitzva töreni, dünyanın her neresinde olursa olsun Yahudi geleneğinde vardır. Bar-Mitzva yapılan genç günün damadı (Hatanı) olarak kabul edilir, Tora okumaya çağrılarak şereflendirilir. Sinagogda ibadet sırasında Tora okumaya çağrılması Yahudi gencinin olgunluğa eriştiğinin ve bunun cemaatçe onaylandığının kanıtıdır.